JUDr. Petra Marková

advokátka a zapsaná mediátorka

Nemovitosti

Nabízím přípravu anebo kontrolu smluv a listin při koupi a prodeji domu/bytu. Jde zpravidla o nemalou finanční investici a je dobré mít listiny prověřené profesionálem na Vaší straně.


Rozvod manželství

Rozvod a s ním spojené záležitosti - uspořádání ohledně dětí, vypořádání společného majetku.

Pro obce a vlastníky domů

Mám dlouholeté zkušenost při zastupování v bytových věcech - nájemní smlouvy, ukončení nájmu, vymáhání pohledávek, úprava výše nájemného. Spolupracuji s obcemi a vlastníky domů.

Mediace

Pokud se strany nemohou dohodnout a nechtějí se hned soudit, mohou se dohodnout na mediaci. Jako mediátor se se stranami scházím a hledáme řešení, které by bylo akceptovatelné pro všechny. Výslednou dohodu umím připravit tak, aby byla závazná jako soudní rozhodnutí. Zpravidla je to rychlejší a méně nákladné, než vést dlouhý soudní spor.