Mediace

Mediace je způsob mimosoudního řešení sporů, ve kterém účastníci za pomoci nestranné a nezávislé třetí strany - mediátora - hledají oboustranně akceptovatelné řešení jejich problému.
Často jde o vhodnou alternativu soudního sporu.

Výhody mediace

 • Je mnohem rychlejší než soudní řízení.
 • Je levnější než soudní spor, zpravidla je třeba méně hodin práce mediátora a strany se o jeho odměnu dělí rovných dílem.
 • Dohoda vytvořená v procesu mediace lépe vyhovuje zájmům zúčastněných, protože je to jejich řešení, ke kterému dospěli společně.
 • Vztahy mezi stranami nejsou po mediaci tak narušené jako po soudním sporu, mohou se i zlepšit.
 • Vysoká úspěšnost - uvádí se, že cca 60% mediačních kauz končí uzavřením dohody mezi stranami.
 • Zachování důvěrnosti, soukromé záležitosti se nepřetřásají veřejně.
 • V případě nedosažení dohody je vždy možno přistoupit k soudnímu řešení.

Kauzy vhodné pro mediaci

 • Spoluvlastnické záležitosti, nakládaní se společnou věcí, vypořádání spoluvlastnictví.
 • Dohody mezi dědici o vypořádání dědictví.
 • Sousedské záležitosti.
 • Vypořádání v souvislosti se skončením manželství a rozvodem.
 • Péče o nezletilé děti, styk rodičů a prarodičů s dětmi.
 • Obchodní i jiné spory s nejistým výsledkem soudního procesu.

Postup

Mediátora může kontaktovat jedna strana (a mediátor pak osloví druhou stranu a pozve ji k mediaci) anebo obě strany společně.

Mediační jednání se plánují podle dohody stran. Bývá potřeba opakovaného setkání k vyřešení věci, ale dohody může být dosaženo v horizontu několika týdnů.

Mediátor pomáhá stranám vyjádřit své potřeby a hledat pro všechny zúčastněné přijatelná řešení, v bezpečné a konstruktivní atmosféře. Často jde o emočně nabité záležitosti, přítomnost emocí se předpokládá a je v pořádku.

V případě úspěchu je výsledkem písemná mediační dohoda, řešící záležitosti, které byly předmětem mediace. Dohodu je možno učinit vykonatelnou stejně jako je soudní rozsudek.