Nemovitosti

Při prodeji nebo koupi bytu, domu nebo pozemku nabízím zastoupení jedné nebo oběma stranám (pokud není mezi nimi konflikt zájmů). 

  • společná schůzka a domluva o podrobnostech
  • možné prověření nemovitosti a prověření zájemce
  • příprava příslušných smluv 
  • kontrola smluv dodaných RK nebo druhou stranou
  • vklad do katastru nemovitostí


Darování nemovitosti

  • společná schůzka a domluva o podrobnostech
  • příprava příslušných smluv
  • vklad do katastru nemovitostí