O mně


Právnickou fakultu Západočeské univerzity v Plzni jsem dokončila v roce 1998.

Po tříletém působení jako advokátní koncipient jsem v roce 2001 složila advokátní zkoušku u České advokátní komory a od ledna 2002 doposud jsem samostatným advokátem. 

Po celou dobu své advokátní praxe se věnuji zejména nemovitostem, nájemnímu právu, spolupráci s vlastníky domů a bytů, spoluvlastnickým vztahům a rodinnému právu.

V roce 2010 jsem obdržela ocenění Pro Bono Právník roku.

Od roku 2013 jsem také zapsaným mediátorem podle zákona o mediaci.


Jsem přesvědčená, že dohoda je zpravidla lepší než dlouhý a náročný spor.

Na druhou stranu, někdy se dohodnout opravdu nelze a pak je třeba uplatnit svá práva v plném rozsahu a za podpory odborníka na své straně.

Jsem příznivcem předcházení problémům (třeba kontrolou smluv před podpisem), protože prevence dává větší smysl než hašení následných požárů.